Press Rally

Paskelbtos papildomos „Press ralio“ metu vyksiančio „Historic Rally“ papildomos taisyklės

XXVI TARPTAUTINIS „PRESS RALIS“

HISTORIC RALLY PAPILDOMOS TAISYKLĖS

 1. PROGRAMA

  1. Dalyvių registracija – 2021 m. gegužės 27 d. nuo 19.00 iki 21.30 val. ir gegužės 28 d. 07.00 – 08.00 „Best Drive“ centre, Naugarduko g. 110, Vilnius.

  2. Dalyvių susirinkimas – Dalyvių susirinkimas dėl pirmos dienos vyks 2021 m. gegužės 28 d. 8.40 val. „Best Drive“ centre, Naugarduko g. 110, Vilnius.

  3. Ralio startas – 2021 m. gegužės 28 d. 09.15 val. „Best Drive“ centre, Naugarduko g. 110, Vilnius.

  4. Finišas 2021 m. gegužės 29 d. 16:00 val., Palangoje.

  5. Rezultatų publikavimas Preliminarūs ralio rezultatai skelbiami 2021 m. gegužės 29 d. 19.30 val., „Atostogų parke“.

  6. Oficialių rezultatų paskelbimas Oficialūs ralio rezultatai skelbiami 2021 m. gegužės 29 d. 20.00 val., „Atostogų parke“.

  7. Oficiali varžybų lenta ir Ralio štabas (vieta – „Atostogų parkas“):

   1. 2021 m. gegužės 28 d. 18.30–22.00 val.

   2. 2021 m. gegužės 29 d. 8.30–21.00 val.

 1. ORGANIZACIJA

  1. Ralis rengiamas vadovaujantis šiomis taisyklėmis;

  2. Ralio organizatorius – Lietuvos žurnalistų autoklubas, Paukščių tako g.53, Didžioji Riešė, Vilniaus raj, tel. +370 659 11 055

 1. RALIO OFICIALŪS ASMENYS

    1. Vyr. komisaras – Donatas Liesis, mob. tel. +370 614 81141

    2. Varžybų vadovas – Valdas Juozas Vilūnas, mob. tel. +370 610 00123

    3. Teisėjas – Jaroslavas Polujanskis, mob. tel. +370 665 20051

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

  1. Trasos charakteristika:

Bendras trasos ilgis – 644 km

Specialių ruožų skaičius – 9

Bendras specialių ruožų ilgis – 92 km

Ratų skaičius – 2

Sekcijų skaičius – 5

Specialių ruožų danga – asfaltas

  1. Detalus maršrutas, lankytinos vietos, užduotys, postai bei kita informacija nurodyti kelio knygoje.

  2. Varžybos rengiamos vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklėmis;

XXVI TARPTAUTINIS „PRESS RALIS” papildomais nuostatais;

šiomis taisyklėmis.

 1. AUTOMOBILIAI

 1. Dalyvių automobiliai iki 1992 m. Jie yra išsaugoti arba atstatyti, išlaikant

autentišką išvaizdą bei konstrukciją, nenaudojami kasdienėms kelionėms, ir gali būti pripažinti techniniu ar kultūriniu paveldu.

Automobilis privalo atitikti KET – 2021.

 1. Organizatoriai neregistruoja ekipažo, jeigu jų nuomone, ekipažo meistriškumas, arba automobilio tinkamumas, neatitinka ralio lygmens. Organizatoriai pasilieka teisę nekomentuoti atsisakymo registruoti priežasčių.

 1. REGISTRACIJA

 1. Registracija vykdoma vadovaujantis XXVI TARPTAUTINIS „PRESS RALIS” papildomais nuostatais;

 1. REKLAMA

 1. Žurnalistų ralio pateikta reklama yra privaloma ralio dalyviams. Organizatorius aprūpina kiekvieną ekipažą reikiamu privalomos reklamos lipdukų kiekiu.
 1. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 1. Asmens duomenis tvarko organizatorius ir/arba jo įgaliotas asmuo. Asmenys, dalyvaudami ralyje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nustatyta tvarka;

 2. Dalyvis sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ir ralio administravimo bei viešinimo tikslais (informuojant dalyvius apie prizų atsiėmimo procesą, skelbiant ralio laimėtojus internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse;

 3. Ralio organizatorius įsipareigoja užtikrinti renginiui pateikiamų asmens duomenų konfidencialumą bei tvarkyti šiuos duomenis išimtinai šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka. Dalyvio prašymu jo asmens duomenys gali būti pakeisti, pataisyti ar ištrinti. Gavus dalyvio prašymą ištrinti (panaikinti) jo duomenis, yra laikoma, kad dalyvis atsisakė dalyvauti renginyje.

 1. RENGINIO EIGA:

 1. Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas varžybų skelbimų lentoje. Iš varžybų pasitraukę ekipažai apie pasitraukimo priežastis, vietą bei laiką privalo informuoti varžybų teisėją. Jei ekipažas patenka į avariją ar kitą nelaimę, ekipažo narys privalo nedelsdamas apie tai pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112, bei informuoti varžybų vyr. komisarą.

 2. Tikslaus pravažiavimo rungtyse paklaida galima +/– 2 sek. Ekipažas negali sustoti ir akivaizdžiai sulėtinti greitį finišo teisėjų matymo zonoje. Pastebėjus šį pažeidimą finišo teisėjai fiksuoja pažeidimo faktą su konkrečiu pažeidimo laiku – baudą kiekvienu atskiru atveju skirs varžybų SKK kolegija.

Trasoje gali būti įrengti slapti KP, kurie pravažiuojami be sustojimo.

Tikslaus pravažiavimo zonos pabaiga bus pažymėta finišo ženklais be kontrolės posto. Rungties rezultatai bus pateikiami dienos pabaigoje.

 1. Slalomo rungtyse kelio knygoje arba prieš startą bus pateikta maksimali laiko norma, skirta slalomo įveikimui. Viršijus bendrą laiko normą sudarytą iš važiavimo trukmės ir baudų, skirtumas bus fiksuojamas kaip bauda. Važiuoti greičiau negu laiko norma – galima.

 2. Starto tvarką ir intervalą nustato organizatorius.

 3. Viso ralio metu išlaikoma organizatoriaus nustatyta starto tvarka.

 4. Už sąmoningą trukdymą kitiems dalyviams ekipažai iš renginio yra pašalinami.

 1. LAIKO KONTROLĖS PUNKTAI:

 1. Visi laiko kontrolės punktai žymimi tarptautinio pavyzdžio ženklais.

 2. Trasoje gali būti įrengti slapti laiko kontrolės punktai (toliau – LK), kuriuose laikas žymimas pilnos minutės tikslumu.

 3. Dalyviai privalo vykdyti visus kontrolės punktų teisėjų nurodymus.

 1. REZULTATŲ NUSTATYMAS:

 1. Rezultatą sudaro visų PR (privalomų rungčių) rezultatų ir baudos sekundžių suma (sudedant laikus, pasiektus specialiuose ruožuose, baudų laiką, gautą kelio sektoriuose, ir kitus baudų laikus, gautus varžybų metu). Jei kelių ekipažų rezultatas vienodas, prioritetą turi ekipažas, surinkęs mažesnį baudų kiekį. Jei ir tada kelių ekipažų rezultatas vienodas, prioritetą turi ekipažas dalyvaujantis senesniu automobiliu. Rezultatai skelbiami oficialioje skelbimų lentoje.

 1. BAUDOS

 1. vėlavimas į LK – 5 sek. už kiekvieną minutę;
 2. skubėjimas į LK – 20 sek. už kiekvieną minutę;
 3. neatvykimas į LK iki darbo pabaigos arba vėlavimas daugiau nei 15 min. – 3 min.

 4. Neįvykdžius užduočių, kurios nurodytos kelio knygoje, skiriama po 1 sek. už kiekvieną neteisingai atsakytą, neatliktą užduotį arba jos papunktį.

 5. Už kiekvieną paskubėtą minutę slaptame LK baudžiama po 2 sek. Maksimali bauda kiekviename SLK 20 baudos sek. Neatvykus ekipažui baudžiama 30 baudos sek.

 6. Už važiavimą ne pagal kelio knygą – 60 sek. už kiekvieną fiksuotą pažeidimą;

Slalomo baudos:

 1. SR neįveikimas – realus blogiausias laikas klasėje + bauda 1 min.
 2. priešlaikinis startas – 10 sek. už pirmą kartą, 60 sek. už kiekvieną kitą kartą;
 3. bazės“ nevykdymas – 3 sek. (piktybinis „bazės“ nevykdymas baudžiamas varžybų komisaro sprendimu);

 4. nuverstas ar iš vietos paslinktas signalinis kūgelis – 5 sek.;
 5. Už kiekvieną laiko normos neįvykdymo sekundę – 0,2 sek;
 6. Už važiavimą ne pagal schemą ar trasą baudžiama tos rungties realaus blogiausio laiko klasėje + bauda 20 sek.
 1. APDOVANOJIMAS

 1. Nugalėtojai ir prizininkai klasėse apdovanojami diplomais bei taurėmis, rėmėjų prizais.

 1. Ekipažų-prizininkų nedalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje panaikina teisę į prizus.